Điều Khoản Sử Dụng

Cảm ơn các bạn đã truy cập vào website truyện tranh hellotruyen.com

Khi đã truy cập và sử dụng website này, nghĩa là Người dùng đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều được quy định trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Trường hợp Người dùng không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào trong điều khoản này, vui lòng không truy cập và sử dụng website này.

 • hellotruyen.com chỉ dành cho Người dùng từ 13 tuổi trở lên. Nếu dưới 13 tuổi, xin vui lòng không sử dụng và truy cập vào website này.
 • Người dùng phải có đủ thẩm quyền tham gia vào các điều khoản, bảo đảm và tuân thủ được quy định trong Điều khoản Sử dụng này.
 • Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của hellotruyen.com. hellotruyen.com không kiểm soát được và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, hellotruyen.com sẽ không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Bằng cách truy cập và sử dụng website này, Người dùng hiểu rõ ràng rằng hellotruyen.com không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc Người dùng sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Theo đó, chúng tôi khuyến khích Người dùng nhận thức được rõ khi rời khỏi website hellotruyen.com và đọc các điều khoản, điều kiện cũng như các chính sách khác của các trang web khác mà Người dùng truy cập.
 • Các hành vi bị nghiêm cấm: Trong quá trình sử dụng website hellotruyen.com, Người dùng không được thực hiện các hành vi sau:
  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
  • Tuyên tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
  • Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau…)
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
  • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
  • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
  • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
  • Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
  • Chuyển nhượng, bán hoặc mua quyền của tư cách thành viên khác trả tiền cho bên thứ ba bất hợp pháp.

hellotruyen.com là một nền tảng mở, mọi thành viên có quyền đăng truyện do mình sáng tác, sưu tầm hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác. Các truyện tranh sưu tầm hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác đều có ghi tên tác giả và đường link liên kết ngược trang gốc nhằm tôn trọng quyền tác giả. Tất cả Người dùng website này không được chụp ảnh, đăng tải lại các nội dung và hình ảnh có trong  website này nếu chưa được các thành viên, nhóm dịch, người dịch cho phép.

Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email [email protected].